Ремонтна дейност

1. Ремонт на редуктори до 300 KW

2. Ремонт на кариерно и минно оборудване

3. Ремонт на тежка минна механизация – багери , булдозери , челни товарачи
4. Ремонт на транспортьори и питатели
5. Ремонт и напластяване на износващи се елементи – лопатки , шнекове и други