Търговска дейност

1.Доставка на редуктори – голяма наличност на склад.
2. Доставка на всички видове лагери и втулки
3 .Доставка на всички видове транспортни гуми
4. Доставка на всички видове стоманени въжета и производство на сапани и теглителни въжета
5. Доставка на всички видове крепежни изделия
6. Доставка на жп – материали – крепежни изделия , траверси , стрелки и отделни части за тях, резервни части за локомотиви 55 и 06 серия.
7. Доставка на резервни части за локомотиви 55 серия и 06 серия
8. Доставка на минно и кариерно оборудване